MENU


नुवाकोट महोत्सवमा गोरु जुधाइ

नुवाकोट । चौथो नुवाकोट महोत्सवमा आज गोरुजुधाइ सम्पन्न भएको छ । नुवाकोट उद्योग वाणिज्य सङ्घको आयोजनामा बट्टारमा चलिरहेको चौथो महोत्सवको सातौंँ दिन बिहीबार दर्शकले गोरु जुधाइ समेत हेर्ने अवसर पाएका छन् । जिल्लाका तारुका र वेत्रावतीमा माघेसङ्क्रान्तिको दिन विशेष कार्यक्रमका साथ गोरु जुधाउने परम्परालाई महोत्सवमा पनि समेटिएको आयोजक सङ्घले जनाएको छ । तारुका र वेत्रावतीका एक एक हल गरी दुई हल गोरुले डेढ घन्टा जुधेर दर्शकलाई मनोरञ्जन प्रदान गरेक थिए ।

तारुकाका धर्मबहादुर श्रेष्ठ र वेत्रावतीका अष्टमान डङ्गोलका गोरुबीच भएको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठ तथा तारुकाका विष्णुलाल श्रेष्ठ र वेत्रावतीका चन्द्रबहादुर डङ्गोलको गोरुबीच भएको प्रतिस्पर्धामा श्रेष्ठको गोरुले जितेका थिए । विजेता गोरुधनीलाई रु १०–१० हजार र पराजित गोरुधनीलाई रु पाँच–पाँच हजार प्रदान गरिएको सङ्घका महासचिव दीपक कायस्थले बताउनुभयो ।

g'jfsf]6sf] a§f/df rln/x]sf] rf}yf] g'jfsf]6 dxf]T;jdf ljxLaf/ uf]? h'wfOb} . tf?sf / a]qfjtLdf df3];+qmflGtdf h'wfOg] uf]?nfO{ dxf]T;jdf NofOPsf] xf] . ljxLaf/ b'O{ xn uf]? h'wfOPsf] lyof] . t:jL/M gjbLk >]i7÷/f;;

g’jfsf]6sf] a§f/df rln/x]sf] rf}yf] g’jfsf]6 dxf]T;jdf ljxLaf/ uf]? h’wfOb} . tf?sf / a]qfjtLdf df3];+qmflGtdf h’wfOg] uf]?nfO{ dxf]T;jdf NofOPsf] xf] . ljxLaf/ b’O{ xn uf]? h’wfOPsf] lyof] .
t:jL/M gjbLk >]i7÷/f;;

प्रतिक्रिया दिनुहोस